بگذار دلت بگوید و دستت بنویسد...یادداشت های تنهایی و بلند بلند فکر کردن های شبانه.بذار صادقانه اعتراف کنم هرروز دلم برایت تنگ میشود
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()
کنــارت هستند..

تا کـــی؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند..

از پیشــت میروند یک روز..

کدام روز؟

وقتی کســی جایت آمد..

دوستت دارند..

تا چه موقع؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند..

میگویــند عاشــقت هســتند..

برای همیشه..!

نه......

فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود..

و این است بازی

باهــم بودن!!!

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

مردم اغلب بی انصاف ٬بی منطق و خود محورند٬ولی آنان را ببخش . اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ٬ولی مهربان باش . اگر موفق باشی دوستان دروغین ودشمنان حقیقی خواهی یافت٬ولی موفق باش. اگر شریف ودرستکار باشی فریبت می دهند ٬ولی شریف و درستکار باش . آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ٬ولی سازنده باش . اگر به شادمانی و آرامش دست یابی حسادت می کنند ٬ولی شادمان باش . نیکی های درونت را فراموش می کنند ٬ولی نیکوکار باش . بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ...


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هــمـه ی ِ قـراردادهــا را کـه روی

کـاغـذهـای بـی جـان نـمی نویسنـــــ....ــــد !

بــعـضی از عـهـدهــا را

روی قــلـب هـای هــم مـی نــویــسـیـم ...

.. حـواست به ایـن عـهـدهـای غـیـر کـاغـذی بـاشـد ...

شـکـسـتَنـشـان

یـک آدم را مـی شـکند !!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دستــ ـم را بالا مــ ـی برم

و آسمان را پایین مــ ـی کشـــ ـم

مــ ـے خواهــــــ ـم بزرگــــــ ـی زمین را نشان آسمان دهـــــــ ـم !

تا بداند

گمشده ے من

نه در آغــــ ـوش او . . .

که در همین خاک بـــــــ ـی انتهاست

آنقدر از دل تنگـــــ ـی هایـــــــ ـم برایش

خواهــــــ ـم گفت


تا ســـ ـرخ شود . . .

تا نــــ ـم نــــ ـم بگرید . . .

آن وقت رهایش مـــ ـی کنــــــــ ـم

و مـــ ـی دانــــــ ـم

کســــــ ـی هــــــ ـرگــــــ ـز نــــــ ـخواهد دانست

غـــــــ ـم آن غروب بارانـــــــ ـی

همه از دلتنگـــ ـی هاے من بود . . . !


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

سیگارم چه خوب درک می کند مرا ..
وای که چه زیبا کام میدهد,, این نو عروس هر شب تنهایی هایم ..
.. .. لباس سپیدش را تا صبح برایم می سوزاند ..
و من تا صبح بر لبانش بوسه می زنم .. ..
.. چه لذتی می بریم از این همخوابگی ..
او از جان مایه می گذارد و .. من از عمر ..
هر دو می سوزیم به پای هم
من و سیگارم .


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()
دیــر کـــرده ای !!

عقــربــــه هــا گــیر کـرده انــــد

در گلــــوی ِ مـن

انگــــــار کــــه رد نمــیشـود

نه زمــــــان . . .

نه آبــــــ ِخـــــوش

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

گـاهـی بــایـد رفـت ،

و بعضـی چیــزهــای ِ بُـردنـی را ، بــا خــود بــرد !

مثل یــــــاد..

مثل غــرور..

و آنچـه مـانــدنـی ست را ، جـــا گــذاشت...

مثل خاطره..

مثل لبخند..

...

رفـتـنت ، مـــانـدنی می شود ، وقـتی که بـــایــد بــــــروی ،

بــــروی...

و مـانـدنــت ، رفـتنی می شود ، وقتی که نبــایـد بمـانی ،

بمــانی


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٥/۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بَرای ِتُو

بَرای ِ چِشمهایَت !

بَرای ِمَنْ

بَرای ِدَرْدهایَم !

بَرای ِما

بَرای ِاینْ هَمـِـﮧ تَنهایـــی

ای کاش خــُـــــدا کاری بُکُنَد .!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

کاش بدونی نبودنت،یا تا ابد ندیدنت ،بهونه ای نیست برای از یاد بردنت
از من پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو ؟ گفتم زندگیمو قهر کرد و رفت !!!!!!! ولی هیچ وقت نفهمید همه زندگیم بود


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

نمی نویسم ... چون می دانم هیچ گاه نوشته هایم را نمی خوانی! حرف نمی زنم ... چون می دانم هیچگاه حرف هایم را نمی فهمی! نگاهت نمی کنم .... چون تو اصلاً نگاهم را نمی بینی! صدایت نمی زنم ... زیرا اشک های من برای تو بی فایده است! فقط می خندم .... چون تو در هر صورت می گویی من دیوانه ام!!!!!!!!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

در تنهایی خود لحظه ها را برایت گریه کردم

 

در بی کسیم برای تو که همه کسم بودی گریه کردم

 

در حال خندیدن بودم که به یاد خنده های سرد و تلخت گریه کردم

 

در حین دویدن در کوچه های زندگی بودم که ناگاه به یاد لحظه هایی که بودی و اکنون نیستی

ایستادم و آرام گریه کردم

 

ولی اکنون می خندم آری میخندم به تمام لحظه های بچگانه ای که به خاطرت اشک هایم را قربانی

کردم.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

پسری یه دختری رو خیلی دوست داشت که توی یه سی دی فروشی کار میکرد.

اما به دخترک در مورد عشقش هیچی نگفت.

هر روز به اون فروشگاه میرفت و یک سی دی می خرید فقط بخاطر صحبت کردن با

اون… بعد از یک ماه پسرک مرد… وقتی دخترک به خونه اون رفت و ازش خبر گرفت مادر

پسرک گفت که او مرده و اون رو به اتاق پسر برد… دخترک دید که تمامی سی دی ها

باز نشده… دخترک گریه کرد و گریه کرد تا مرد… میدونی چرا گریه میکرد؟

چون تمام نامه های عاشقانه اش رو توی جعبه سی دی میگذاشت و به پسرک میداد!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

به درخت گفتم: چرا به این عظمت از تکه آهنی بنام تبر میرنجی؟


گفت: رنجش من از تبر نیست، از دسته آن است که از جنس خود ماست..


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

شکستن دل، به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛

از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است،

اما هر نفس، درد ا‌ست که می‌کشی . . .

 

 

به سلامتی اون با مرامی که گرمای دستتو با گرمای بخاریه ماشینه یکی دیگه عوض نمی کنه..


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

شخصی دیوار خانه اش را برای نوسازی خراب می کرد

.خانه های ژاپنی دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی هستند

این شخص در حین خراب کردن دیوار

در بین آن مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پایش فرو رفته بود.

دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد.

وقتی میخ را بررسی کرد متعجب شد.

این میخ ده سال پیش، هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود!!!

چه اتفاقی افتاده؟

در یک قسمت تاریک بدون حرکت!!!

مارمولک ده سال در چنین موقعیتی زنده مانده!!!

چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است.

متحیر از این مساله کارش را تعطیل و مارمولک را مشاهده کرد.

در این مدت چکار می کرده؟ چگونه و چی می خورده؟

همانطور که به مارمولک نگاه می کرد یکدفعه مارمولکی دیگر،

با غذایی در دهانش ظاهر شد!!!

مرد شدیدا منقلب شد.

ده سال مراقبت...

چه عشقی!

چه عشق قشنگی!!!

اگر موجود به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد

پس تصور کنید ما تا چه حد می توانیم عاشق شویم

آیا اکنون کسی قدر عشق را میداند..؟


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی: بمان...

نه اینکه شانه بالا بیندازی ؛.

و آرام بگویى: هر طور راحتى.

 

به سلامتی سرنوشت! که نمی‌شه اونو از "سر" نوشت. 

 

 

 هیچ کس نمی تونه به دلش یاد بده که نشکنه؛ولی حداقل من میتونم بهش یاد بدم که وقتی
شکست ،با لبه های تیزش ،دست اونی که شکسته رو نبره

 

کسی که نگاهت را نمی فهمد،.
توضیح های طولانی ات را هم نخواهد فهمید...


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

روز اول خیلی اتفاقی دیدمت...
روز دوم الکی الکی چشمهام به چشمت افتاد...
هفته بعد دزدکی بهت نگاه کردم...
ماه بعد شانسی به دلم نشستی
و
حالا سالهاست یواشکی دوست دارم


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چند تا دوسم داری ؟ همیشه وقتی یکی ازم می پرسید چند تا دوسم داری یه عدد بزرگ میگفتم...

ولی وقتی تو ازم پرسیدی چند تا دوسم داری گفتم : یکی !!! میدونی چرا ؟چون قوی ترین و

بزرگترین عددیه که میشناسم ... دقت کردی که قشنگترین و عزیز ترین چیزای دنیا همیشه یکین

؟ ماه یکیه ... خورشید یکیه ... زمین یکیه ... خدا یکیه ... مادر یکیه ... پدر یکیه ... تو هم یکی

هستی ... وسعت عشق من به تو هم یکیه ... پس اینو بدون از الان و تا همیشه یکی دوستت دارم.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

نمی بخشمت...

بخاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی....بخاطر تمام غمهایی که بر صورتم نشاندی .....

نمی بخشمت...

بخاطر دلی که برایم شکستی .....بخاطر احساسی که برایم پرپر کردی.....

نمی بخشمت .....بخاطر زخمی که بر وجودم نشاندی.....بخاطر نمکی که بر زخمم گذاردی....

و می بخشمت...

به خاطر عشقی که بر قلبم حک کردی


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

پرسید:

 به خاطر کی زنده هستی؟ با اینکه دلم می خواست با تمام وجودم داد بزنم

"بخاطر تو" بهش گفتم به خاطر هیچ کس. پرسید پس به خاطر چه زنده

 هستی؟ با اینکه دلم فریاد میزد "به خاطر تو" با یک بغض غمگین گفتم به

خاطر هیچ چیز. ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی؟ در حالیکه اشک

 تو چشمانش جمع شده بود گفت به خاطر کسی که به خاطر هیچ زنده

 است.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد.

نمیدانم نداشتنت سخت تر است،

یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد؟


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

مانند تکه ای چوب در هنگام غرق شدن در وسط اعماق دریا یافتی و وقتی به خشکی رسیدی مرا دوباره در درون دریا پرت کردی.

 

شرافت مرد هم چون بکارت یک دختر است اگر یکبار لکه دار شد دیگر جبران پذیر نیست.

 

در همین حوالی کسانی هستند که تا دیروز میگفتند بدون تو حتی نفس هم نمیتوانم بکشم و امروز در آغوش دیگری نفس نفس میزنند.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

کاش توی زندگی هم مثل فوتبال ، وقتی زمین میخوری یا از درد به خودت می پیچی ، داور می اومد و از آدم می پرسید: " میتونی ادامه بدی ... ؟ "


برچسب‌ها:
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۳۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

به سلامتی جای ریمل روی شونه ...نه جای رژلب روی یقه...که تفاوتش زمین تا آسمونه


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تمام دروغهایی که بافته بودی!
کنار همگذاشتم
رج به رج
شال گردنی شد و
به گردن روزگار انداختم
حالا تمام لحظه هایم راگرم خواهد کرد.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

لعنت به همه ی قانون های دنیا

که در آن شکستن دل پیگرد قانونی ندارد.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

آیا می دانی بدست آوردنت

تنها “استثناء” در

خواستن ، توانستن است . . . ؟

 

 

خسته شدم از بس به آدمایی که میخوان جای تو رو توی قلبم بگیرن گفتم :

ببخشید اینجا جای دوستمه ، الان برمیگرده !

 

 

تحمل تنهایی بهتر از گدایی محبت هست

 

 

تو نبودی دل به دل راهی نداشت / از خیال عشق آگاهی نداشت

تو نباشی تا قیامت بی کسم / در تمام زندگی دلواپسم . . .


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

میگن "درد" رو از هرطرف بخونی میشه "درد" ولی "درمان" رو از اخر بخونی میشه "نامرد"
مواظب باش واسه دردت به هر درمانی تن ندهی..

 

 

کسی که یک بار رفته , اگر هم برگرده , یادت باشه , دیگه راه رفتن رو یاد گرفته...!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دختره از پسره پرسید:من خوشگلم؟                پسر گفت:نه 

دختره پرسید:دوستم داری ؟                           پسره گفت:نه 

دختره گفت : اگه بمیرم برام گریه میکنی؟            پسره گفت : نوچ

دختره چشاش پر از اشک شد پسره بغلش کرد و گفت: تو خوشگل نیستی زیباترینی دوستت ندارم چون عاشقتم اگه بمیری برات گریه نمیکنم چون منم میمیرم.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

 کهنه فروش تو کوچه مون داد میزد :
کهنه میخریم ، وسایل شکسته و درب و داغون میخریم . . .
بی اختیار فریاد زدم : قلب شکسته ای که روزگاری قیمت داشت هم میخری ؟
گفت : اگر برایت ارزش داشت ، به دست نا اهل و بی لیاقت نمی دادی تا آنرا بشکند . . .

راست میگفت . . .

 

باز هم صدای شکستن آمد شیشه نبود صدای شکستن دل عاشقی بود که در تنهایی غرورش هم شکسته


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

نخ داخل شمع از شمع پرسید:چرا وقتی من میسوزم تو هم آب میشی؟شمع گفت مگه میشه کسی که تو قلبمه بسوزه و من اشک نریزم؟


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

امروز بهترین ساعتم رو شکستم ... چون لحظه های بی تو بودن را به رُخم می کشید. من از ساعت متنفرم، که جای خالی تو را به رخ دلتنگی هایم می کشد!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

گاهی دلت میخواد همه بغضهات از توی نگاهت خونده بشن... میدونی که جسارت گفتن کلمه ها رو نداری... اما یه نگاه گنگ تحویل میگیری یا جمله ای مثل: چیزی شده؟؟!!! اونجاست که بغضت رو با لیوان سکوت سر میکشی و با لبخندی سرد میگی: نه،هیچی


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

وقتی همه رو شبیه اون میبینی یعنی
"
عـــاشقـــــــــــی"...
وقتی اونو شبیه همه میبینی یعنی
"تنهــــایـــــــــی"...


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

نابینا به ماه گفت : دوستت دارم . ــ ماه گفت : چه طوری ؟ تو که نمی بینی . ــ نابینا گفت : چون نمی بینمت دوستت دارم . ــ ماه گفت : چرا ؟ ــ نابینا گفت : اگر می دیدمت عاشق زیباییت می شدم ولی حالا که نمی بینمت عاشق خودت هستم.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

سخت ترین دیدار.... دیدار اونی که به جای همه عشقی که بهش دادی یه قلب زخمی برات یادگاری بذاره و تو نگاهش کنی و باز مثل روزه اول دلت بلرزه و حس کنی هنوزم دوستش داری .......بخوای همه تنهایی رو که به امید برگشت دوبارش تحمل کردی تو گوشش فریاد کنی اما حتی نتونی ........ به چشماش نگاه کنی که بفهمه با همه بدیهاش هنوزم با همه قلبت دوستش داری اما ببینی چشماش داد می زنه که دلش ماله یکی دیگس .... تمام روزهایی که تنها بودی.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

پرسیدند : دوستش داری؟؟
گفتم : دنیای من است
گفتند : دوستت دارد؟؟
گفتم : تنها سوال من است!!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

اول به نام عشق، دوم به نام تو، سوم به یاد مرگ. بر لوح شیشه ای قلبت بنویس یا تو و عشق، یا من و مرگ
این جمله همیشه یادت باشه : زندگی گل سرخئ است که گلبرگها یش خیالی وخارهایش واقعی است.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

گاهی تنهایی آنقدر قیمت دارد که درب را باز نمی کنم
حتی برای “ تو ” که سالها منتظر در زدنت بودم . . .

 

اینجازمینه وزمین هم گرده،تویی که امروز منودور زدی فردابه خودم میرسی

 

هیچ میدانی ؟
جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تو میدانی بهشت کجاست؟

فضای چند وجب در چند وجب...

بین بازو های کسی که دوستش داری.


 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

میونه خواب و بیداری تو رو میدیدم انگاری
به من گفتی نشو عاشق که عشق داره گرفتاری
گذاشتی سر روی شونم به من گفتی نمی دونم
چگونه میشه عاشق شد تو این دنیای بیزاری؟!
نشو عاشق! نباش عاشق! نگو حتی دوستم داری!
ولی بی عشق چه خواهی کرد؟!
من که قصه ی عشقمو با توتوی زندگی دیدم
هوای قلبمو با تو هوای بندگی دیدم
نپرسیدم نترسیدم منی که عاشقت بودم،
چرا گفتی که خواب عشقمو رو سادگی دیدم؟!
چرا عاشق ترین بودم تورو عاشق نمی دیدم؟!
عجب خواب پریشونی تو رویای تو می دیدم
که حتی آرزو کردم، تو رو هرگز نمی دیدم
نشو عاشق...
نباش عاشق...
باشه!!!
ولی بی عشق چه خواهی کرد؟!!


 

 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

توفان‌ها
در رقصِ عظیمِ تو
به شکوهمندی
نی‌لبکی می‌نوازند،
و ترانه‌ی رگ‌هایت
آفتابِ همیشه را طالع می‌کند.بگذار چنان از خواب برآیم
که کوچه‌های شهر
حضورِ مرا دریابند.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

ازم پرسید به خاطر کی زنده هستی؟
با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم داد بزنم : به خاطر تو...
بهش گفتم : به خاطر هیچکس !!!
پرسید : پس به خاطر چی زنده هستی؟
با اینکه دلم داد میزد به خاطر دل تو ...
با بغضی غمگین بهش گفتم : به خاطر هیچ چی !!!
ازش پرسیدم :تو به خاطر چی زنده هستی؟
در حالی که اشک تو چشاش جمع شده بود گفت :
به خاطر کسی که به خاطر هیچ زندست!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چه رسم جالبی است !!! محبتت را میگذارند پای احتیاجت … صداقتت را میگذارند پای سادگیت … سکوتت را میگذارند پای نفهمیت … نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت … و وفاداریت را پای بی کسیت … و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج !!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

گفتم : میری؟
گفت : آره !
گفتم : منم بیام ؟
گفت : جایی که من میرم جای دو نفره نه سه نفر !
گفتم : برمی گردی ؟
فقط خندید.

اشک توی چشمام حلقه زد سرمو پایین انداختم.

دستشو زیره چونم گذاشتو سرمو بالا آورد.

گفت: میری

گفتم : آره
گفت : منم بیام؟
گفتم : جایی که میرم جایه یه نفره نه دو نفر !!
گفت : برمیگردی؟
گفتم : جایی که میرم راه برگشت نداره !!
من رفتم اونم رفت ولی اون مدتهاست که برگشته و با اشک چشاش
خاک مزارمو شست وشو میده ... !!!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

من سرم را بالا میگیرم...چون به کسی که بازی را باختم،با خیانت برده بود...!!

 

 

 

 دونفر هرچه‌قدرم عاشقِ هم باشن اما اطمینان بینشون نباشه یعنی هیچی. اطمینان مادرِ عشقه.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هروقت در آغوش من بودی چشمانت را میبستی,نمیدانم به خاطر احساس زیاد بود...


یا خود را در آغوش دیگری تصور میکردی ... ؟


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هر بار که می خواهم به سمتت بیایم یادم می افتد دلـتـنـگی هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

اگر خداوند یک آرزوی انسان را براورده می کرد من بیگمان دوباره دیدن تو را آرزو میکردم و

تو نیز هرگز ندیدن من را...

آنگاه نمیدانم براستی خداوند کدامیک را میپذیرفت؟


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که قبل از هر فریاد بلندی لازم است.

 

 

 هر کی به ما رسید مال یکی دیگه بود!

از مالکین محترم خواهش میکنم معشوقه هایتان را جمع کنید از این وسط

تا بچه مردم روشون حساب نکنه!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

همیشه از فاصله ها گله مندیم ، شاید یادمان رفته که در مشق های کودکیمان گاه برای فهمیدن کلمات فاصله هم لازم بود .


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

به خاطر دوست داشتن خجالت نکش
اونی باید خجالت بکشه که
میدونه دوسش داری اما دوست داشتن بلد نیست...

 

تنهایــــی را ترجیـــح میدهـــم به تن هایـــی که روحشــان با دیگریست.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

نمی پرسم " چرا ؟ " " چگونه ؟ " "

 از چه زمانی ؟ " " به چه کسی ؟ " "

 برای چه ؟ " " کجا ؟ "

 فقط می پرسم ، منو " چـــــند " فروختی ؟

 

 

زندگی به من آموخت،
همیشه آماده دفاع از حمله احتمالیِ کسی باشم،
که به او محبت فراوان کردم...


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

رقاص که باشی ، دیگر آهنگ خاصی مــعنی ندارد

بـا هـر آهنگی بـاید برقـصی !!!

و ایـن روزهـا . . .

چه بـد آهنگــ هایـی میزنـد روزگــــار ،

و مـن . . .

هر روز برایش می رقــصم . . .!!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

شاه با سرباز فرقی نمی کند...
چشمهایت حریف ندارند...
استاد بزرگِ دلرنج.....

 

به من مجوز چاپ نمی دهند
می گویند داستانی که نوشتی قابل باور نیست!!!!
اما من فقط خاطراتم را نوشته ام......!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

میدونی ادمها چرا وقتی بزرگ میشن دیگه با مداد نمی نویسند !!!


چون یاد بگیرند هر اشتباهی دیگه پاک نمیشه!!

 

 

 

یادت باشه!!

تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی مسئولی!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

رمز آرامش اینه که : منتظر کسی نباشی ؛ که منتظرت نیست . . . !

 

چه خوش خیال است ، فاصله را میگویم ، به خیالش تو را از من دور کرده نمیداند جای تو امن است ، اینجا در میان دل من . . .


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خدایــــا ؛ کسی را که قسمـــت کس دیگریست، سر راهمان قرار نـــده !
تا شبهای دلتنگیــش برای ما باشد ، و روزهای خوشــش برای دیـگری ....!!

 

نقاش نیستم ولی
تمام لحظه های بی تو بودن را
درد می کشم
...


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دخترک برگشت٬چه بزرگ شده بود!!!

پرسیدم: پس کبریتهایت کو؟

پوزخندی زد٬گونه هایش آتش بود

گفتم: میخواهم امشب با کبریتهای تو٬ این سرزمین را به آتش بکشم٬

دخترک نگاهی انداخت٬ تنم لرزید...

گفت: کبریتهایم را نخریدند سالهاست تن میفروشم... میخری...؟

 

 

 

می دانی از چه روزی می ترسم ؟ روزی که روی تخت دو نفره در آغوش دیگری ، فقط یاد تو بیفتم!!!  فقط یاد تو ...!!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

به بالشی که زیر سرمون میذاریم میشه دروغ گفت ؟
چی بگیم؟ بگیم خواب بودیم و خواب بد دیدیم ؟
خر که نیست! بالشه! میفهمه..... !
نه بالش جان، دلم گرفته بود . . . !

 

خدا وقتی "تـــو" را می آفرید.... فقط به یک چیز فکر می کرد... به من ...!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یادت باشه سکوت اولین اشتباه یک رابطست....

از دار دنیا فقط یک چیز داشتم :
.
.
.
دوســـتـــت♥

 

 

 

(ساده) که باشی
زود (حل) میشوی
میروند سر وقت (مساله ) بعدی!!

 

 

دو نفر که همدیگر را خیلی دوست داشتند و یک لحظه نمی توانستند از هم جدا باشند، با خواندن یک جمله معـــروف از هــم جـــدا می شــوند تا یکدیگر رو امتحان کنند و هــر کــدام در انتظار دیگــری همدیگر را نمی بینند. چون هر دو به صورت اتفاقی و به جمله معروف ویلیام شکسپیر بر می خورند: « عشقت را رها کن، اگر خودش برگشت، مال تو است و اگر برنگشت از قبل هم مال تو نبوده »


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عشق نمی پرسه تو کی هستی؟ عشق فقط میگه: تو ماله منی .
عشق نمی پرسه اهل کجایی؟ فقط میگه: توی قلب من زندگی می کنی .
عشق نمی پرسه چه کار می کنی؟ فقط میگه:
باعث می شی قلب من به ضربان بیفته .
عشق نمی پرسه چرا دور هستی؟
فقط میگه: همیشه با منی .
عشق نمی پرسه دوستم داری؟
فقط میگه: دوستت دارم.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خیلی سختِ نگه داشتن بغض پشت تلفن . . .!
مخصوصاً وقتی که میخوای نفهمه . . .
هی قورتش میدی . . .هی . .
اما آخرم چیکه چیکه اشکات گونه ها تو خیس میکنه!
اون موقع اس که یهو تلفنُ قطع مکنی. . .
بعدشم میگی خودش قطع شد!

 

درست که سیگار به ادم ضرر میزن هاما خودشم میسوزه ....
مثل بعضی از ادمای نامرد نیست که فقط میسوزونن !!!

 

به سلامتی اونی که هنوز تنهاست چون نتونسته فراموش کنه …


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

با کسی که دوستش دارید ؛

فیــــــلم نبینید ...
نــــــخوابید ...
آهــــــنگ گوش ندهید ...
کتــــــاب نخوانید ...
و کلأ خاطـــــره نسازید !!!…
وقت نبودنش می فهمید چه میگویم
...

 

به سلامتی کسی که وقتی هم ازت دلگیره
وقتی بهش زنگ میزنی، خوابه از خستگی
ولی واسه اینکه دلت رو نشکنه
میگه:خوب شد زنگ زدی باید.....بیدار می شدم.!!!

 

تو گوشی هر کسی یه سری اس ام اس هست که عمرا دلت بیاد پاکشون کنی....شمام دارین از این اس ام اسا؟


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

قحطی عشق می آید!!!
7نه... 700 سال... در قلبم ذخیره و پنهانت میکنم!
بگو کنعانیان منتظر نباشند...
تقسیم شدنی نیستی......
.
.
.
حتی اگر یعقوب بیاید!!!!!!!

 

هــیچکـــس نفهمـــیـــد که خــــدا هـــم تنهاییــش را فــریـاد مــیـــزنـد

قـُــل هـُــوَ اللهُ اَحـَــد

 

یه آدمایی هستن که همیشه با حوصله جواب اس ام اساتو میدن...
هروقت ازشون بپرسی چطور ی؟ میگن خوبم..
وقتی میبینن یه گنجشک داره رو زمین دنبال غذا میگرده, راهشون رو کج میکنن از یه طرف دیگه میرن که اون نپره... ...
همینایی که تو سرما اگه یخ ام بزنن,... دستتو ول نمیکنن بزارن تو جیبشون...
آدمایی که از بغل کردن بیشتر آرامش میگیرن تا از سکس...
... اونایی که تو تلفن یهویی ساکت میشن... اینایی که همیشه میخندن...
اینایی که تو چله زمستون پیشنهاد بستنی خوردن میدن... همونایین که براتون حاضرن هرکاری بکنن....
اینا فرشتن... تو رو خدا اگه باهاشون میرید تو رابطه, اذیتشون نکنین... تنهاشون نزارین, داغون میشن....


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تنهایی‌ یعنی‌ اینکه این نقاب خندرو فقط شب‌ها تو تخت خواب برداری !!!

 

آدمایی که رفتن، یه روزی بر می گردن ولی درست وقتی که دیگه منتظرشون نیستی . . .

 

وقتى که می گى دیگه برای همیشه فراموشش کردى و هیچ احتیاجى بهش ندارى
و تمام فحش هاى دنیا رو نصیبش می کنى . . .
درست زمانیه که
بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده . . . !


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دلم برای یواشکی ها مان تنگ شده !!!

یواشکی حرف زدن شبونه تا صبح!!
برای بوسه های پشت گوشی!!
با صدای آهسته گفتن "دوستت دارم "!!

 

چه حرف بی ربطیست ،
که مرد گریه نمی کند !
گاهی آنقدر بغض داری
که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی !!!

 

تو را در جوب باید شست !
تا لجن ها خوشحال شوند که کثیف تر از خودشان هم هست....


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

حسابان و دیفرانسیل را در مدارس تدریس میکنند,
که تو (حـــــد) خـودت را بدانی و (قــــدر) دیگران را

 

اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه... ؟
دیدی اشتباه کردی ! دوستت دارم حرف نیست یه زندگیه.... اما زندگی دو حرف بیشتر نیست : تو !

 

اینـ بـــار کــــه آمدیــــ دستانتـــ را رویــــ قلبمـــ بـــگذار تـــــا بفهمیــ اینــــ دلـ با دیدنـــــ تــو نمی تپد ...میلـرزد


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

در زندگی زخمهایی هست ؛ که فقط یه نفر خاص باید بوسش کنه تا خوب بشه ... !!!

 

دستت که بلرزد اشتباه مینویسی
پایت که بلرزد اشتباه میروی
دلت که بلرزد ...
.
.
.
.
.
... .
وامصیبتا...........

 

به سلامتی همه اونایی که همیشه تو جمع میگن و می خندن ولی دو دقیقه که باهاشون تنهایی حرف بزنی میفهمی یه دنیا غصه دارند.


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چقدر دلم هوایت را می کند . حالا که دگر هوایم را نداری...!

 

میدونی سخت ترین لحظه... تو زندگی آدما چیه؟ اینکه واسه کسی که دوسش داری یه تجربه باشی.

 

از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم
و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی
من بدهکارت می شوم . . .


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

ما ""مـــرد"" هستیم!
دستــــانمان از تو زِبرتر و پهن تر است!!!
صورتمان ته ریشى دارد!!!
گاهی دلگیراز بی وفایی ها ، اما دلمان دریــــاست!
... جـــاىِ گریـــــه کردن به بالکن میرویم و اب و هوائی عوض میکنیم!!!
... ... ... ... ما با همــــان دستان پهن و زبرتو را نوازش میکنیم!!!
دریایی از گرفتاری هم باشیم ،ولی..
با همان صورت ناصاف و ناملایم تو را میبوسیم ونوازشت میکنیم..
تو آرام شوى!!!
آنقــــدر مارا نا...مــــرد ""نخوان""!!!
آنقدر پول و ماشین و ثـــــروتمان را""نسنج""!!!
فقط به ما ""دلت را بده"" تا زمین و زمان را برایت بدوزیم!!!

فقــــط با ما""روراست باش"" تا دنیا را به پایت بریزیم

 

 

به اِحســــــــاساتت بیاموز نَفـــــــس نکشد،

هــَـــــوای دلها آلـــــــوده است...
اینــــــجا... 
فاصــــلـ ه یک عشــق با عشق بعدی یک نـَـخ سیـــــــگار است... 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

_______
_________
___________
گاه میتوان براى عزیزى چند سطرسکوت یادگارى گذاشت
تا اودرخلوت خود هرطورکه خواست آنرا معناکند

 

بهت گفتم با "دلم" بازی نکن!
ببین...
خرابش کردی!
دیگه عاشق نمیشه!!!

 

 

چیزی از خودت را برایم جا بگذار
مثلاً ... عطــــر تنت را !
بر سطر خوابهایم ...
یا بوسه هایت را !
بر پیشانی ام ...
راه آمدن را که خوب بلدی عزیزک ِ خوابهایم؟!!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عشق یعنی وقتی یه اتفاقی براش میوفته باهاش همدردی کنی ، نه اینکه بهش بگی: "دیـــــدی بــــهـــت گفـــتــــــــم...؟! "

 

 

یادته میگفتم ماه منی ؟!
.
.
.
.
.
ماه من الان تو دلیل آه منی.....

 

تنهایی یعنی تو اتوبوس دانشگاه همه دونفری نشستند ولی تو هستی و هندزفریت!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عیب نداره ...
عیب نداره که " تنهایی "...
عیب نداره که شبا بدون " شب بخیر " می خوابی ...
عیب نداره که جمله ی "دوستت دارم " رو نمیشنوی ...
عیب نداره که دلش دیگه برات " تنگ " نمیشه ...

 عیب نداره حرفاتو باید تو تختت با " خودت " بزنی ...
عیب نداره زیره بارون بدون
، باید " تنها " خیس شی ...
عیب نداره که کسی نیست " درد " هاتو بهش بگی ...
 عیب نداره گلم ، " خدا بزرگه " اونم تنهاست ، بدون شب بخیر می خوابه ، دوستت دارم های تورو میشنوه و دلش برات برات تنگ میشه !
حرفاتو به اون بزن ، زیره بارون باهاش قدم بزن ، به درد و دلت گوش میده !!

 

انصـاف نیـست ؛ کـه دنیـا آنقـدر کوچـک باشـد ، که آدم هـای تـکراری را روزی صـد بـار ببینـیم .... و آنـقدربـزرگ بـاشـد ؛ که نتوانیم آن کسی را که میخـواهیـم حتـی یـک بـار ببینیـم ... !!!

 

دوای این بیخوابی ها ... تویی که الان خوابی!!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

میدونستید که
وقتی در حال گریه هستید، اگه اولین اشک از چشم سمت راست خارج بشه پس گریه از روی شوق و خوشحالی هست و اگه از چشم چپ باشه نشانه ی درد و ناراحتی .
انشالله که همیشه چشمای راستتون با اشک تر بشه♥♥

 

 

ما آدمها موجودات عجیبی هستیم وقتی می گوییم تنهایم بگذار یعنی، بیش از همیشه به وجودت احتیاج دارم.

 

 "خیلیا ۲۰ سالگی میمیرن، ۸۰ سالگی دفن میشن"!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

مرد باید . .

وقتی مخاطبش عصبانیه , ناراحته , میخواد داد بزنه
وایسه روبروش بگه :
ت...و چشام نیگا کن , بهت میگم تو چشام نیگا کن
حالا داد بزن , بگو از چی ناراحتی
... ... بعد مخاطب داد بزنه , گله کنه , فریاد بکشه , گریه کنه
حتی با مشتای زنونه ش بکوبه تو بغله مرد
آخرش خسته میشه میزنه زیر گریه
همونجا باید بغلش کنه
نذاره تنها باشه
حرف نزنه ها , توضیح نده ها
کل کل نکنه ها , توجیه نکنه ها
فقط نذاره احساس کنه تنهاست
مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو با سکوت ثابت کنه
با بغلش .............فکر کن زندگی چه رویایی می شه اگه واقعا اینطور باشه

 

 

 

ﻣﺮﺩﺍﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ؛ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ.... ﺍﻭﻧﺎ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺩﻧﯿﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﺑﺴﺎﺯﻩ

 

 

 

 امروز دوباره دلم شکست...از همان جای قبلی...!
کاش میشد آخر اسمت نقطه گذاشت تا دیگر شروع نشوی...!
کاش میشد فریاد بزنم: "پایان"
دلم خیلی گرفته ...
اینجا نمیتوان به کسی نزدیک شد!
آدمها از دور دوست داشتنی ترند......!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

همیشه فکر می کردم اگه یه روز نباشی میمیرم . اما من نمردم داغون شدم

خیلی دلم می خواد بگم فراموشت کردم ولی نمی تونم فراموشت کنم

بالشی که باید جای آرامش من باشه...حالا شده رفیق گریه های بیصدام

 

 

 زنان زود پیر می شوند چون از کودکی مادرند
اول مادر عروسکشون
بعد مادر عزیزانشون بعد مادر فرزندانشون
و بعد مادرِ پدر و مادرشون

 

 

یه جایی هست که باید دستشو بکشی...
نگهش داری....
صورتشو میون دستات محکم بگیری.....
تو چشاش زل بزنی و بگی:
ببین
... من دوستت دارم.... د بفهم لعنتـــــــــــــــــــــی!!!
نرووووووووووو !!!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

می دانی ... !؟
 به رویت نیاوردم ... !
از همان زمانی که جای " تو " به " من " گفتی : " شما "
فهمیدم پای " او " در میان است . . .

 

دردناکترین جای قصه ؛ اونجاییه که : برات آرزوی خوشبختی بکنه ... !!!

 

 با کسى رابطه ى احساسى برقرار کن که...
نه تنها افتخار میکنه که تو را داره
بلکه حاضر هر ریسکى رو بکنه
که فقط کنار تو باشه..برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

پسرکی دو خط سیاه موازی روی تخته کشید خط اولی به دومی گفت ما میتوانیم
زندگی خوبی داشته باشیم . دومی قلبش تپید و لرزان گفت بهترین زندگی !!! در
همان زمان معلم بلند فریاد زد دو خط موازی هیچگاه به هم نمی رسند. و بچه ها
همه با هم تکرار کردند دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند مگر آنکه یکی از آنها
برای رسیدن به دیگری خود را بشکند.


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

این هم از یک عمر مستی کردنم

 سالهاشبنم پرستی کردنم

  ای دلم  زهرجدایی رابخور      

چوب عمری باوفاییرا بخور          

ای دلم                          

دیدی ک ماتت کرد ورفت !  

خنده ای  برخاطراتت کردورفت  !

منکه گفتم این بهارافسردنیست

من که گفتم این پرستو رفتنیست

اه عجب کاری به دستم داد دل    !

هم شکست وهم شکستم داددل.

 


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دلم می خواست برای یکبار برای یکبارهم که شده دستهای 

 

مهربانت رابه امانت برروی شانه هایم بگذاری تا گرمی داشتن

تکیه گاهی مهربان راحس کنم .

صدای قدم هایت راکه میشنوم تمام صداها درنظرم بی معنا 

جلوه می کنند .

ای بهترین تمام لحظاتم. درسکوت روزهای زندگی ام ودرتاریکی

شبهای بی کسی ام ازتوسخن می گویم .

تمام لحظات دلتنگی ام بهانه ی تورامیگیرند

 

برای امدنت لحظه ها نیز لحظه شماری میکنند وبرای دیدن 

دوباره ات تمام دیده ها بی تابی .


برچسب‌ها:
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥
نویسنده : khosravi
نظرات ()

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش !

شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی

و از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن

چون شاید

هیچوقت

هیچ کس

تو رو به اندازه اون دوست نداشته باشه !!


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥
نویسنده : khosravi
نظرات ()

اگر باران بودم آنقدر می باریدم تا غبار را از دلت پاک کنم

اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت میگریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم آهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم
ولی افسوس...

که نه بارانم , نه اشک , نه گل , و نه عشق

اما...

هر چه هستم دوستت دارم


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥
نویسنده : khosravi
نظرات ()
دیکتــــه روزگار

نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد

و نـُمره من

بـاز می شود . . . صــفــــــــر !

هنــــــوز . . .

نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام !


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥
نویسنده : khosravi
نظرات ()

زندگی" باغی" است
که با عشق "باقی" است.
"مشغول دل" باش

نه "دل مشغول"
بیشتر "غصه های ما"
از "قصه های خیالی ماست"
پس بدان اگر "فرهاد" باشی
همه چیز "شیرین" است...


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥
نویسنده : khosravi
نظرات ()
شبیـــه کســـی شده ام 

کــه پشتـــــــ دود سیگــارش با خود می گویــد : 

... بایــد تـَرکـــــــ کنـــم ! 

ســیگــار را... 

خانــــه را... 

زندگـــی را... 

و باز پُــکــی دیگــــر می زند..

 


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥
نویسنده : khosravi
نظرات ()

رابطه یک جاده 2طرفه است. چرا فکر می‌کنید که عشقتان باید به شما اعتماد کند و هیچ رازی در مقابل شما نداشته باشد، درحالی‌که خودتان نمی‌توانید به او اعتماد کرده و حقایق زندگی‌تان را برایش بیان کنید؟

 

 

 

نظرتون واسم مهمه


 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها:
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی 
اما دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال . 
عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هر چه از غریزه سر زند بی ارزش است 

(دکتر علی شریعتی )


برچسب‌ها:
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٥
نویسنده : khosravi
نظرات ()

مدام گفتی... خیالت تخت من وفادارم.... من چه ساده لوحانه ... خیالم را تختی کردم برای عشق بازی تو با دیگری...مشغول تلفنمتفکر


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

غریبه
 
نمیدانم 
 

گنجشک ها که آنقدر شبیه همند

چطور همدیگر را میشناسند

و نمیدانم

چقدر شبیه من هست
  که تو دیگر مرا نمیشناسی!


برچسب‌ها: حرف دل, زندگی, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دستهایم را تا ابرها بالا برده ای


و ابرها را تا چشمهایم پایین


عشق را در کجای دلم .....


پنهان کرده ای که :


   هیچ دستی به آن نمیرسد !


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

لبخند که می زنم پیدایم می کنی


باران می بارد، تو از کنارم می گذری


فریاد نمی کشم که بازگردی


می دانم امشب این آسمان تاب ماه را ندارد


لبخند می زنم،


فراموش می کنم..


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

به هـمـان سـادگـی

کـه کـلاغ ِ سـالـخـورده

بـا نـخـستـین سـوت ِ قـطـار

سقـف واگـن مـتـروک را

تـرک می گـویــد

دل ،

دیـگــــر

در جـای خـود نیـسـت

بـه همـیـن ســادگـی !


برچسب‌ها: دل, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یادمان باشد حرفی نزنیم که به کسی بر بخورد 

    

       نگاهی نکنیم که دل کسی بلرزد

          

        خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را

                  

       یادمان باشد که روز و روزگار خوش است وتنها دل ما دل نیست


برچسب‌ها: دل, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

اگه عشق واقعا و جود داشته باشه اون وقت....
اون وقت تنها چیزی که یه عاشق می خواد همونی چیزی هستش که بهش میده و اون فقط عشقه
ولی بازم میگم اگه عشق واقعا وجود داشته باشه


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

میان ابرها سیر می کنم


هر کدام را به شکلی می بینم

                                     

       که دوست دارم


می گردم و دلخواهم را پیدا می کنم

 

میان آدم ها اما


کاری از دست من ساخته نیست


خودشان شکل عوض می کنند


بـرای اتـفـاق هـایی که نـمی افـتـد ...

بـرای دستـی کـه نـگـرفـتم

بـرای اشکـی کـه پـاک نـکـردم

بـرای بـوسـه ای کـه نـبــود

بـرای دوسـتـت دارمـی کـه مـرده بـه دنـیـا آمــد

بــرای مـن کـه وجـودم نـبـودن اسـت

مــرا بـبـخـش ...


برچسب‌ها: حرف دل
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عشــق اگــر خـط مــوازی نیسـت،چیسـت؟


یـ ـا کتـاب جملــه ســازی نیســت،چیسـت؟!


عشـق اگــر مبنــای خلــق آدم اســت


پـس چــرا ایـن گـونـه گنــگ و مبهــم اسـت؟


پـس چــرا خـط مـوازی مـی شـود!!!


از چـه رو هــر عشـق،بــازی مـی شــود؟!


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چرا نمی گویند که آن کشیده سر از شرق -

آن بلند اندام سیاه جامه به تن،

دلبرِ دلیر ز شاهراه کدامین دیار می آید

و نور صبح طراوت بر این شب تاریک چه وقت می تابد؟

در انتظار امیدم،

در انتظار امید طلوع پاک فلق راچه وقت

آیا من به چشمِ غوطه ورم در سرشک خواهم دید؟


از حمید مصدق


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چشمهایت سیراب سراب


و نگاهم،


تاول زده از تابش تشنگی


برویم دعای باران بخوانیم ‍.

        

  تو با دل من

         

         من با دل تو


باور کن با لبخند چترهایمان بر می گردیم


برچسب‌ها: دل, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هایـم را 

بـه زحمـت کـنـار هـم مـی چـیـنم 

فـرمـول وار ؛ 

مـرتـب و بـی نـقـص ...

و تــو 

بـا یـک اشـاره

هـمـه چـیـز را

در هـم می ریــزی ...

در شرح حال گل
بنویسید خار را
بر هم زنید : خوب و بد روزگار را .


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هر که آید گوید:
   گریه کن، تسکین است
      گریه آرام دل غمگین است

چند سالی است که من می گریم
در پی تسکینم

ولی ای کاش کسی می دانست
چند دریا
بین ما فاصله است
 من و آرام دل غمگینم


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

همیشه
در بدترین لحظه ها
تنها رها می کنی مراو
بدترینِ لحظه ها
وقتی است
که تو
مرا
تنها
رها می کنی


برچسب‌ها: بغض, عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

حرف کمی نبود قرار ومدار عشق


اما چه فایده –


که نفهمیم یار را!


ای روح های ناب !


دوباره به پا کنید


قدری برای اهل زمستان


بهار را !


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

به خود که می‌آیم دوباره تنم را قرین گرمای آغوشت می‌یابم
.سر که فرا می‌آورم جز سایه‌بان مهرت چیزی نمی‌بینم
.به گذشته‌ام که می‌نگرم جز یادگارهای تو چیز دیگری نگاهم را نمی‌رباید
.اکنون من و آینده‌ام نیز سراسر از آن تو باد

آه...  چشم می بندم و
:باز می‌گشایم

...تو را نمی‌بینم و
 .می‌بینم که در مجاورت این مسیر چشم بر من دوخته‌ای

...تو را نمی‌بینم و
 .می‌بینم که تنها این تویی که نگران من هستی

...تو را نمی‌بینم و
 .می‌بینم که گوشه‌ای از جهانت شده‌ام

...تو را نمی‌بینم و
  ...می‌بینم که شوقت به دیدار من، تو را به اینجا کشانیده
...آه...شوق دیدار
.اینجا دیگر قلم می‌شکند و گردبادی واژه‌ها را با خود به ناکجا می‌برد
اینجا افسانه‌ی همه‌ی افسانه‌ها در حال شکل‌گیری است. اینجا شعری است که شاعر همه‌ی شعرهای جهان است

:و اینجا عشق، و تنها عشق زاده می‌شود
:سخنی ساده که حکایتگر اعجازی شگفت است

من هستم"
...تو نیز هستی
"در کنار من


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢۱
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یه لحظه احساس کردم که چه‌قدددددددددددددددددر دوستت دارم و به اندازه‌ی همون دوست داشتن دلم برات تنگ شده برای بودنت .

 
نیستی ، اما همیشه هستی. چه حس خوبی. آیا هیچکس دیگه‌ای هم میتونه این قدرت بودن تورو داشته باشه در نبودن؟
 
 
همیشگی ترین من! دوستت دارم.همیشه باش

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/٢٠
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هی فلانی میدانی؟ میگویند رسم زندگی چنین است...

می آیند .....می مانند.....عادت میدهند......و میروند

وتو در خود می مانی وتو تنها می مانی

راستی  نگفتی رسم تو نیز چنین است؟......

مثل همه ی فلانیها ؟؟؟


برچسب‌ها: عشق, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٩
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هی فلانی
زندگی شاید همین باشد
یک فریب ساده و کوچک
آن هم از دست عزیزی که زندگی را
جز برای او وجز با او نمی خواهی !


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

اگر گاهی به احساس تو خندیدم

ااگر از روی خودخواهی فقط خود را ÷سندیدم

اگر زخمی کشیدی تو گاهی از زبان من

اگر رنجیده خاطر گشتی از لحن بیان من.....

حلالم کن............./

 


برچسب‌ها: دلتنگ, عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

من و تو آن دو خطیم آری

 موازیان به ناچاری

که هر دو باورمان ز آغاز

 به یکدیگر نرسیدن بود

 


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

نیا باران زمین جای قشنگی نیست

من از جنس زمینم خوب میدانم

که گل در عقد زنبور است اما

یک طرف سودای بلبل

یک طرف خال لب پروانه را هم دوست میدارد

من از جنس زمینم

خوب میدانم

که اینجا جمعه بازار است

و دیدم عشق را

در بسته های زرد و کوچک نسیه میدانند

در اینجا قدر نشناسند مردم

شعر حافظ رابه فال کولیان اندازه میگیرند

نیا باران

زمین جای قشنگی نیست...

 


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

قبول کن..

گاهی اوقات از شدت عشق دیوانه میشویم

و در برابر بازی تقدیر زانو میزنیم

وبه خدا التماس میکنیم...

قبول کن...

خدا برای ما کوتاهی نمیکند .... وقتی ما هم به خدا کوتاهی نکنیم..


برچسب‌ها: خدا
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

.....عشق...............قلب

..........عشق..................قلب

..........عشق.........................قلب

............عشق..............................قلب

........عشق...........................قلب

.......عشق...................قلب

.........عشق.........................قلب

.........عشق...................................قلب

.......عشق.........................قلب

.......عشق................قلب

زندگی=فقط ع ش ق و دیگر هیچ....


برچسب‌ها: زندگی, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند

    وتماشای تو زیباست اگر.......


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خوش به حال آسمون که هر وقت دلش بگیره بی بهونه می باره ...
به کسی توجه نمی کنه ...
از کسی خجالت نمی کشه ...
می باره و می باره و ...
اینقدر می باره تا آبی شه ...
‌آفتابی شه ...!!!
کاش ...
کاش می شد مثل آسمون بود ...
کاش می شد وقتی دلت گرفت اونقدر بباری تا بالاخره آفتابی شی ...
بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یکی بود یکی نبود، اونی که بود تو بودی و اونی که نبود من بودم !
یکی داشت و یکی نداشت، اونی که داشت تو بودی و اونی که تو رو نداشت من بودم!
یکی خواست و یکی نخواست، اونی که خواست تو بودی اونی که بی تو بودن رو نخواست من بودم!
یکی آورد و یکی نیاورد، اونی که آورد تو بودی اونی که جز تو به هیچ کس ایمان نیاورد من بودم !
یکی برد و یکی باخت، اونی که برد تو بودی اونی که دل به تو باخت من بودم!

 

یکی گفت و یکی نگفت، اونی که گفت تو بودی اونی که " دوست دارم " رو به هیچ کس جز تو نگفت من بودم!یکی ماند و یکی نماند، اونی که ماند تو بودی اونی که بدون تو نماند من بودم


برچسب‌ها: حرف دل, دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

امشب بغض تنهایی من دوباره می شکند ... چشمانم

بس که باریده دیگر حتی تحمل نور مهتاب را ندارد ...

آخ که چقدر تنهایم ... دل بیچاره ام بس که سنگ صبورم

بوده خرد شده و انگشتانم بس که برایت نوشته خسته

شده است ...

رو به روی آینه نشسته ام آیا این منم ؟ شکسته .... پیر

تنها.... تو با من چه کردی ؟ شاید این آخری زمزمه های

دلتنگی ام باشد و دیگر هیچ نخواهم گفت ....

اما منتظرم انتظار دیدن دوباره ی تو برای من زندگی

دوباره ای است ... پس برگرد ... عاشقانه برگرد

برای همیشه برگرد...


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عشق چیست؟

عشق حدیثی است که با یک نگاه ولبخند شروع با بوسه ای به اوج وبا قطره اشکی به پایان میرسه


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

ای‌ که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌
عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست‌
عشق یعنی مهر بی‌چون و چرا
عشق یعنی کوشش بی‌ادعا
عشق یعنی عاشق بی‌زحمتی
عشق یعنی بوسه بی‌شهوتی


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هروقت دل کسی رو شکستی

روی دیوار میخی بکوب

تا ببینی چقدر دل شکستی

هروقت دلشان را به دست اوردی

میخی را از روی دیوار بکن

تا ببینی چقدر دل به دست اوردی

اما چه فایده ...؟؟ که جای میخ ها بر روی دیوار می ماند

 


برچسب‌ها: دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید: تو می توانی مرا بزنی یا من تو را ؟

پسر جواب داد: من میزنم

پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید

با ناراحتی از کنار پسر رد شد

بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد شاید جوابی بهتر بشنود

پسرم من میزنم یا تو ؟

این بار پسر جواب داد شما میزنی

پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی ؟

پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دست از شانه ام کشیدی قوتم

را با خود بردی

 


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بگذار تــــــــمام شعرهایم را


بر دروازه های شهرتان بیــــاویزم


تا همگان بـــــدانند


منِ لــــیلا


مــــجنون توام !


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تومالک تمام احساسم هستی

تمام عشقم

تمام احساس ناب دست نخورده ام

که حاضرنیستم

حتی ذره ای ازآن را

با هیچکس تقدیم کنم

با هیچکس

جز تو

نه

احساسم را با تو تقسیم نمیکنم بلکه

آن را به تو تقدیم میکنم

تمام احساسم را

تمام عشقم را

دوستت دارم عشق من


برچسب‌ها: حرف دل, عشق, دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یک نفر در هـمین نزدیکــی ها

چـــیزی

به وسـعت یک زنـــدگی برایـت جا گذاشــته است

خیالــــت راحـت باشــد

آرام چشــمهایت را ببـــند

یک نفر برای همه نگرانــــــی هایت بیـــدار است

یک نفر که از همه زیـبایی های دنیـــا

تــنهـا تــــو را بــــاور دارد

♥ دوســــــتدارم مونــس من ♥

 


برچسب‌ها: حرف دل, زندگی, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دست هایم تشنه ی دست های تو

شانه هایت تکیه گاه خستگی هایم

با تو می مانم بی آنکه دغدغه ی فردا را داشته باشم

زیرا می دانم فردا بیشتر از امروز دوستت خواهم داشت

  دوستت دارم 1عالمه

میخوام بگم همیشه کنارتم عزیزم با عشق


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

You can't make someone love you

All you can do

Is be someone who can be loved

The rest is up to the person to realize your worth


تو نمیتونی کسی رو مجبور کنی که تو رو دوست داشته باشه

تمام اون کاری که میتونی انجام بدی

اینه که تبدیل به آدمی بشی که لایق دوست داشتن هست

و عاقبت کسی پیدا خواهد شد که قدر تو رو بدونه


برچسب‌ها: زندگی, دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چـــــــــشمانت را ببند

خیالت را به بـــاد بسپار

دستانت را به آب

و لبهایت را به من

تا زیباترین ترانه ی عــــــــشق را برایت جاری سازم

من همان قناری ِ تنهایم که برای دلت شعر بــــــــــــــاران می خواند

بــــــــــــــــــوسه هایم را بر لبانت می کارم

 

تا ریشه اش بر دلت بنشیند

 


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یک روز دست در دستِ هم ، پابرهنه
 ♥
از درونِ خورشید عبور می کنیم
 ♥
و
 ♥
بر رویِ چمن هایِ سرسبزِ آسمان
 ♥
قدم می زنیم
 ♥
اینست معنای خوشبختی
 ♥
دوست دارم با تمام وجودم


برچسب‌ها: دل, زندگی, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

از نردبان ِ موهایت که پایین می آیم

در حیاط خلوت شانه هات

مهمانم کن به نوشیدن ِ یک فنجان

لبریز از شراب سرخ  لبت

و راهی ام کن

راه ِ زیادی نمانده

مقصد بعدی

ایستگاه  اول  قلب  توبرچسب‌ها: دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خوش به حال آنکه قلبش مال توست

حال و روزش هر نفس ، احوال توست

خوش به حال آنکه چشمانش تویی

آرزوهایش همه آمال توست

آنکه دستش تا ابد در دست تو

کوچ او از غصه ها با بال توست

من خطاکارم خداوندا ، ولی

دیدگانم تا ابد دنبال توست

 


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دلم برای کسی تنگ است

که چشمهای قشنگش را

به عمق آبی دریا می دوخت

و شعرهای قشنگی

چون پرواز پرنده ها می خواند

دلم برای کسی تنگ است

کسی که خالی وجودم را از خود پر می کرد

و پری دلم را با وجود خود خالی

دلم برای کسی تنگ است

کسی که با من ماند

کسی که با من هست

دلم برای کسی تنگ است

که بیاید

و به هر رفتنی پایان دهد

دلم برای کسی تنگ است

که آمد

و پایان داد به همه ی دلتنگی ها

کسیکسی که من همیشه دلم برایش تنگ می شود

 

بـــاتـــمام وجـــودم دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــتدارم عشــــــــــق مـن

 


برچسب‌ها: زندگی, عشق, دل, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دیده ای شیشه های اتومبیل را وقتی ضربه ای می خورند و می شکنند ؟  

شیشه خرد می شود ولی از هم نمی پاشد ؟ 

این روزها همان شیشه ام

خرد و تکه تکه

از هم نمی پاشم

ولی شکسته ام

حال و احوالم خوب نیست  به یه خواب طولانی مثل سفیدبرفی احتیاج دارم با این تفاوت که وقتی ازخواب پاشدم

برگردم

به اول و هیچکیو نشناسم


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی

به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است

شهاب هیچوقت از شکستن ستاره ایی به وجود نخواهد امد شهابــ تنها عشقیس که بوده و پایدار میماند

 

دوستت دارم شهاب زندگی من


برچسب‌ها: بغض, زندگی, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

مو هایش را نوازش کن

قبل از اینکه سفید شوند

زن است ... با همه زن بودنش ، دوست دارد نوازشت را

ولی با هوش است

فرق ریا با صداقت را می فهمد

 


برچسب‌ها: عشق, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()


برچسب‌ها: حرف دل, عشق, دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

ای عزیز جان من!

من برای مرگ خود یک بهانه می‌خواهم … یک بهانه پوچ عاشقانه می‌خواهم!

از غمی که می‌دانی با تو بودنم مرگ است و بی تو بودنم هرگز!

گر بهانه این باشد، من بهانه می‌گیرم …

عاشقانه می‌میرم!


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هنوز هم عاشقانه‌هایم را عاشقانه برای تو می‌نویسم..
هنوز هم در ازدحام این همه بی تو بودن از با تو بودن حرف می‌زنم..
هنوز هم باور دارم عشق ما جاودانه است..


برچسب‌ها: عاشقونه
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

به ملاقات آمدم ببین که دل سپرده داری


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()
دنیا هر چقدر هم کش بیاید...

قد آغوش تو و

خلسه میان بازوانت...

نمی شود...

 


برچسب‌ها: زندگی, حرف دل, عاشقونه
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()
آرام شده ام

و نمیدانم این آرامش

از سر مستی دیدار توست

یا

آرامش قبل از طوفان است...

 


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()
مگر چشمهات، صدایت و لبهات می گذارند؟
مگر میشود تو را دید، و تنها حرف زد از دنیا و اتفاقاتی که می افتد؟
اشتباه نکن! تو را که می بینم "اتفاق" تازه می افتد...
چشمهات...صدایت...و لبهات...
یکی پس از دیگری...

 


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()


برچسب‌ها:
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عشق پاک یعنی چی؟


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

می بینی

میان این واژه ها

چگونه با تو زیسته ام  ؟!

کاش می آمدیُ

این زندگی کاغذی را

مچاله می کردی

دستم را می گرفتی

مرا در آغوشت می فشردی

تو

چشم هایت را می بستی

من

پیشانیت را می بوسیدم

می رفتیمُ

تا آخر دنیا حرف می زدیم

    پروزیز صادقی

 


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()
وقتی که زندگی من

هیچ چیز نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم

باید ،باید ،باید

دیوانه وار دوست بدارم

کسی را که مثل هیچکس نیست

فروغ فرخزاد

 


برچسب‌ها: زندگی, حرف دل
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

سکوت نکن، سکوت آخرین حرف نیست!

بار دیگر دلم دارد زیر بار غم می شکند خدایا کمکم کن! به فریادم برس طاقت دوباره شکستن را ندارم!


برچسب‌ها: دلتنگ, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

  آنکه دستش را اینقدر محکم گرفته اى....

  دیروز عاشق من بود..

  دستانت را خسته نکن....

  محکم یا آرام....

  فردا تو هم تنهایی


برچسب‌ها: عاشقونه, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

مــن

  به عکس تــو دَسـتـــــ میــکـشمـ . . .

  تـــو

  بـه عـکس مَــــــــن . . .

  دَســتــــ مـیـکـشــــــــی اَز مَــن


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بگذار آنچه از دست رفتنی است از دست برود من آنچه را

  میخواهم که به

    رنگ التماس نیالوده باشد...ارنست چگوارا


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تو نسبت به عشقم ، به بی قراریهایم و دلتنگیهایم بی تفاوت بودی

و من نسبت به بی تفاوتیهای تو بی تفاوت بودم زیرا با عشق دوستت داشتم


برچسب‌ها: زندگی, دلتنگ, عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

شاید من همان  عروسک کودکیت بودم

هر لحظه که فارغ می شدی ز بازی با خشم خستگی

آن را به دیوار می کوبیدی با این تفاوت که او دست و

پای بی جانش می شکست و من قلب بی قرارم که بی قرار توست


برچسب‌ها: حرف دل, عشق, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بگذر ای دل که دیگر رفته ای ز یاد

بگذر ز خاطره ها که مرده ای در یاد

نه اشکت ، نه دردت دیگر نیست فرصت فریاد

عشق بازیچه ای شد .احساس رفته بر باد


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

ای فریادهای خفته در سینه. در کدامین لحظه و در کجای این دنیای بی رحم رهایت کنم .

به کدامین دریای فراموشی بسپارمت که دیوانه گرد کوچه های شهر نگردم.

دیگر نمی توان در خلوت تنهایی خود گریست .

یارب تو کجایی که نه در مسجدی و نه در دلهایی


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

لحظه ها می میرند و تو ای خاطره ها که همیشه زنده خواهی ماند .

بودنت خلق لحظه ایست که اشکهای دلتنگی در آغوش دارد ...

تو ای رفته ز لحظه ها چگونه خواهی توانست خاطراتم را پایان ببخشی .

تو که هر لحظه با نگاهت الهه عشق بودی و  خالق لطف و مهربانی

اینک خالق کدامین آغوشی؟

یارب تو که خالق تپشهای قلبی گناهم کدامین تپش بود که خاطره ها شد

مونسم؟

بدرود ای خفته در یاد


برچسب‌ها: حرف دل, بغض
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

ای باران ببار که خسته ام ،خسته از تکرار لحظه ها که میرقصاند خاطره ها را .

ببار که بودن هم آغوش فراموشیست .و ردیف و قافیه را جایی نیست در امتداد

سخن. ببار شاید نوازشت بشوید خاطره ها را . خاطره ای که حاکم درد درون است .


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱۸
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بنویس ای قلم با اشکهایت ز درد درونم.

با نفسهایت ز آه سینه سوزم.

بنویس از لحظه به لحظه لرزش دستهایم و ریزش اشکهایم.

بنویس ز دلتنگیهایی که در باور کسی نمی گنجد.

ز لحظه های که خاطره ها می رقصند.

بنویس ای قلم که به دنبال نگارشت اشکهایم می شوید نوشته هایت را.

بنویس که پایان این قصه تو می مانی و دلتنگیهای من.


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

شبنم ب روی گونه ام میلغزید همچو رقص نسیم برباد همچو طراوت گلها وب زیبایی اسمان شب .لغزش شبنم همان بوسهای توست


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

لیوان زلبت بوسه گرفت من لب لیوان را !              دیدی ب چ حیله زلبت بوسه گرفتم  !


برچسب‌ها: حرف دل, خنده
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

حدس میزنم شبی مراجواب میکنی/وقصه کوچک دل مراخراب میکنی/سرقرارعاشقی همیشه دیرکرده ای/ولی برای رفتنت عجب شتاب میکنی/من ازکنارپنجره تورانگاه میکنم/وتوبنام دیگری مراخطاب میکنی/چ ساده درازای یک نگاه پاک وماندنی/هزارمرتبه مراازخجلت آب میکنی/بخاطرتو من همیشه باهمه غریبه ام/توکمترازغریبه ای مراحساب میکنی/وکاش گفته بودی ازهمان نگاه اولت/که بعدمن دوباره دوست انتخاب میکنی


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٧
نویسنده : khosravi
نظرات ()

شب خوابیدی تو تـختت . . .

هی قل میـخوری . . .

بـعـد گوشیـت بر میِِـداری مینویسی:

"خوابمــ نمـیـبرهـ"

سرد میشی . . .

بغض میشی . . .

خرد میشی . . .

درد میشی . . .

وقتی که میبینی هیچکس نداری این براش بفرستی . . .!

 


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی, دلتنگ
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عهد می بندم تنها روی سنگ فرشهای شب گون قدم بگذارم...

     1

       2

          3

              و ...

                    وقتی سنگ فرشی باقی نماند

                    انگار دنیا هم به پایان میرسد

                                   و من

                   دیگر قدمی از قدم بر نخواهم داشت...

و این فکر ذهنم را مشغول میکند که...

آیا بر تمام عهد هایم همینگونه استوار بوده ام؟

یا کسی بوده که...

هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ...


برچسب‌ها: دل, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

آدمها وقتی از  سرمای هوا  لذت می برند که


                           سینه ی گرمی برای به آغوش کشیدن نداشته باشند ...

     مدتی است که دیگر طاقت سرما  ندارم ...!

                                                          طلب قلب من و ...


                                                                 سینه ی گرم تو  و ...


                                                                           صورت من ...!
                                                          می فهمی که ...؟


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

به تو مدیونمــ

           بهــ اندازهٔ تمام بغض‌های فروخورده‌ام

           بهــ اندازهٔ تمام نفس‌هایی که درد را به تک تک سلولهای بدنم هدیه می‌کنند

به تو مدیونمــ

           بهــ اندازهٔ تمام حوصله‌های سررفته‌ام وقت تنهایی؛ وقت نبودن تو...

                                                      وتــــــو...؛

            بهــ اندازهٔ تمام لحظاتی که به تو عشق ورزیده‌ام و تو فارغ از یاد من بوده‌ای به من احساسم را بدهکاریـــــــــــــــــــــ!


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دل من هرجا نیست             دل من  در قفس خانه ی تو زندانی ست


برچسب‌ها: دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

این حوالی 
کسی هست که 
بوی تازگی می دهد عطرتنش 
دستانش گرم است 
ونگاهش 

کاش تا همیشه 
برای من بماند 
آری این حوالی 
هنوز هم فرصت عاشقی هست...


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

آهای ِ 
روزگار !!

برایم مشخـــص کن 

اینبــار کــدام سازت را کوک کــرده ایی تا برایم بزنـــی 

می خواهـــم رقصــم را با سازت 

هماهنگ کنم ...!

برچسب‌ها: دل, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بوسه دادی به منو عهد گرفتی که نگو من نگفتم لب خونین تو رسوایت کرد


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
لعنت به بعضی آهنگا.. 

 به بعضی خیابونا.. 

 به بعضی حرفا.. 

 لعنتیا آدمو میبرن به روزایی که ،

 واسه از بین بردنش تو ذهنت..

 ویرون شدی 

 سوختی و از نو ساختی.. 

 میبره به روزای دور..

 خیلی دور .....

برچسب‌ها: حرف دل, بغض
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
لعنت به بعضی آهنگا.. 

 به بعضی خیابونا.. 

 به بعضی حرفا.. 

 لعنتیا آدمو میبرن به روزایی که ،

 واسه از بین بردنش تو ذهنت..

 ویرون شدی 

 سوختی و از نو ساختی.. 

 میبره به روزای دور..

 خیلی دور .....

برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دنبال یک کلمه می گردم


یک کلمه ی خاموش


مانند یک بوسه


که جمع کند همه ی کلمات را


 روی لب های تو ...


برچسب‌ها: دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
با تو زیر بارانم

چتر برای چه؟

خیال که خیس نمیشود

برچسب‌ها: عشق, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بیا زندگی را بدزدیم و میان دو دیدار  قسمت کنیم


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بوی تو در تمام مسیر پیچیده نمیدانم باز رؤیای کدامین عابر بوده ای!!


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

"حوا "که بغض کند حتی اگر خدا هم برای او سیب بیاورد هیچ چیز جز آغوش" آدم" به او آرامش نمیدهد


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, خدا
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

"حوا "که بغض کند حتی اگر خدا هم برای او سیب بیاورد هیچ چیز جز آغوش" آدم" به او آرامش نمیدهد


برچسب‌ها:
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

اگر می توانستم مجازاتت کنم

از تو می خواستم به اندازه
ای که

دوست دارم دوستم داشته باشبرچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بـــر ســرش چــتــر گــــرفـتــمـــ 

 دیـــدمـــــ 

 او خــــودش بـــــــــــاران استــــــــ....

برچسب‌ها: عشق, دلتنگ
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
یک امروز

 قدر دو فردا می ارزد

برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
اشکهای من از غصه نیست، 

فقط..... چشمهای من خجالتیست..... 

چشمانم به وقت دیدنت ” عرق ” میکند! 

اما… تو این را باور نکن… غصه از اشکهای من میبارد…!
 
 

برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()


برچسب‌ها: عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دلــــــــم..!! 


خوب دلـــ است دیگــر .. دســت خودم کــه نیستــ..


تنگ میشود برایـــش..!!


برچسب‌ها: دل, دلتنگ, عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چـقــــدر ســـختــــه منـــطقـــــی فــکر کنــــی . . .
وقتــــی احــســـاســـاتـــت داره خـــفــت میـــکنـــه . .


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تو گوشی هر کسی یه سری اس ام اس هست که عمرا دلت بیاد پاکشون کنی....

شمام دارین از این اس ام اسا؟؟؟


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دل من هرزه نبود!! تنها از بین این همه انسان زیر تک درخت سیبش،


تو را آدم دیده بود...!


برچسب‌ها: عشق, دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خدا جونم مرسی بابت همه چی بابت همه ی خوبی هات ...

عشقم بهترین هدیه بود برام ... حالا دیگه ناراحت نیستم...

با اونم...

اونی که تمام زندگیم شده...

هر شب باهاشم...

حرفاش...

همه ی دنیامو پر کرده همــــــه ی دنیامو...

دوسش دارم خیــــــلی


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, خدا
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دیدی تا حالا اگر کسی رو دوست داشته باشی دلت نمیاد اذیتش کنی؟
دلت نمیاد شیشه دلش رو با سنگ زخم زبونت بشکنی؟
دلت نمیاد ازش پیش خدا شکایت کنی؟
حتی اگه بره و همه چیزو با خودش ببره...
دارو ندار دلتو...
حتی اگه از اون فقط هاهای گریه ی شبانت بمونه و عطر آخرین نفسش...
آخرین نگاهش حتی اگه بعد رفتنش پیچک دلت به شاخه نازک تنهایی تکیه کنه...
دیدی هر گوشه و کنار شهر هر وقت کسی از کنارت رد میشه که بوی عطرشو میده چه حالی میشی؟...
بر میگردی و به اون رهگذر نگاه می کنی تا مطمئن بشی خودش نبوده...برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یه احساسی به تو دارم یه حس تازه و مبهم
یه جوری توی دنیامی که تنها با تو خوشحالم

یه احساسی به تو دارم شبیه شوق و بیخوابی
تو چشمات طرح خورشیده تو این شبهای مردابی

تا دستای تو راهی نیست دارم از گریه کم میشم
تو مرز بین من با تو دارم شکل خودم میشم

مث گلهای بی گلدون هنوزم مات بارونی
تو از دلتنگی دریا توی توفان چی می دونی؟

نمی دونم کجا بودم که رویاهامو گم کردم
که می سوزم که می میرم اگر که از تو برگردم

خودم بودم که می خواستم همه دنیای من باشی
ببین غرق توام اما هنوز می ترسی تنها شی

یه احساسی به تو دارم یه جوری از تو سرشارم
یه کم این حسّو باور کن که بی وقفه دوست دارم

یه احساسی به تو دارم شبیه عشق و دل بستن
تو هم مثل منی اما یه کم عاشق تری از منبرچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی, دلتنگ
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بر روی سنگفرشهای خیابان که قدم میزنم

همیشه با خود می اندیشم شاید این اخرین گامی

باشد که که بر میدارم. مهربان. اهسته و سبک گام

بر میدارم تا کوچه از من به نیکی یاد کند..


برچسب‌ها: دلتنگ
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

مهربانی تا کــــــــــی؟؟؟؟؟

بگذار سخت باشم و سرد!!!!!!!!!

باران که بــــــــــارید......چتر بگیرم و چکــــــمه.....

خورشید که تــــــــــابید......پنجره ببندم و تـــــــــاریک....

اشک که آمـــــــــد......دستمالی بردارم و خشــــــک.....

او که رفـــــت نیشخندی بزنم و ســــــــــوت.........


برچسب‌ها: زندگی, خدا, عشق, حرف دل
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چه خوش خیال است!!

چه میخندد،چه ژستی گرفته!!

چه بی ادب است،انگارکینه ی از من دارد!!

فــــــــــــــــــــــــ ــاصـــــــــــــــــــــ ــلــــــــــــــــــــــ ـه را میگویم!!

به خیالش تو را از من دور کرده،به خیالش وسط ما دوتا قرار گرفته،چه خوش خیال است

نمیداند تو جایت خیلی گرمو راحت و امن است.

آری جای تو اینجا

در قلب من است وکسی نمیتواند جای تو را بگیرد.هیچکس.

اینو که تو میدانی..


برچسب‌ها: دل, دلتنگ
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

" اِحسـ ـ ـ ـ ـاس " را فـَلـَـک نــکنیم

این طفل مَعـصـوم که چه میداند

" مَـنـطـق " چیست ...


چه رَســــــــــــــم عَجیبی ستـــــــــــ ...

تو بی خَبـــــَــــر اَز مَن

و...

تَمـآم مَن درگیـــــــــــر ِ تو.


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تنهایی یعنی : ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است , اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !
من بودم ، تو و یک عالمه حرف
و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد !
کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی ، یک آه چقدر وزن دارد


برچسب‌ها: دلتنگ, عشق, حرف دل
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری
می خواهم بدانم،
دستانت رابسوی کدام آسمان دراز می کنی تابرای
خوشبختی خودت دعا کنی؟
سهراب سپهری


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

اه ...

دلتنگی عذابیست که ادم گاهی دلتنگش میشود

توان از وجود میکشد دلِ تنگ

اما باید با ناتوانی دوید

تا به ... پیش تو رسید

و توان یغما رفته را از تو جویی


برچسب‌ها:
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تو سینم داره میسوزه
دل از اتیش عشق تو 
داره جون میکنه شاید
میخواد با تو بیاد با تو

دل از سمت نگاه تو
به سمت جاده برگشته
زمانی رو تو برگردون
که کار از کار نگذشته


برچسب‌ها: دل, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

سرسبز دل از شاخه بریدم، تو چه کردی؟

افتادم و بر خاک رسیدم، تو چه کردی؟

من شور و شر موج و تو سرسختی ساحل

روزی که به سوی تو دویدم، تو چه کردی؟

هرکس به تو از شوق فرستاد پیامی

من قاصد خود بودم و دیدم تو چه کردی

مغرور، ولی دست به دامان رقیبان

رسوا شدم و طعنه شنیدم، تو چه کردی؟

«تنهایی و رسوایی»، «بی‌مهری و آزار»

ای عشق، ببین من چه کشیدم تو چه کردی


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

گلپونه های وحشی دشت امیدم وقت سحر شد
خاموشی شب رفت و فردایی دگر شد
من مانده ام تنهای تنها
من مانده ام تنها میان سیل غمها
گلپونه های وحشی دشت امیدم وقت جداییها گذشته
باران اشکم روی گور دل چکیده
بر خاک سرد و تیره ای پاشیده شبنم
من دیده بر راه شما دارم که شاید
سر بر کشید از خاکهای تیره غم


برچسب‌ها: عشق, دل, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

زندگی باید کرد

گاه با یک گل سرخ

 گاه با یک دل تنگ،

 گاه باید بارید بر سر صخره سنگ

گاه باید رویید در پس این باران

گاه باید خندید بر غمی بی پایان...!!!


برچسب‌ها: زندگی, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تمامی مزرعه

کافر صدایش میزدند

گل آفتاب‌گردان کوچکی را که

عاشق باران شده بود!


برچسب‌ها: دل, عشق, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

تنها مشتری منظومه شمسی

چگونه پیدا کردی

فضانوردی را روی زمین

که تمام ستاره‌ها را

برایت به فروش رسانده است


برچسب‌ها: خدا, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هیچ‌کس نخواهد دانست

که روی سخن من

با که بوده است

با خداوند خویش

که چون زنی زیباست

یا با زنی زیبا

که خداوندگار زندگی من

بوده است


برچسب‌ها: خدا, حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

ابراهیم نبــــــــــی

از آتش عبور کرد ، گلستان شد .

تو ، نــــــــبی ِمن

بر آتش دلــــــــم قدم بگذار ُ گلستانش کن .....


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, خدا
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خدایا!

کودکان گل فروش را می بینی؟!

مردان خانه به دوش،

دخترکان تن- فروش،

مادران سیاه پوش،

کاسبان دین فروش،

محراب های فرش پوش،

پدران کلیه فروش،

زبان های عشق فروش،

انسانهای آدم فروش،

همه رامی بینی؟!

می خواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم،

دیگر زمینت بوی زندگی نمی دهد رفیق…!!!


برچسب‌ها: عشق, خدا, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

زندگی جریان دارد

حتی در جوهر خودکارم

که تنها بلد است

نام تو را بنویسد


برچسب‌ها: زندگی, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ،

نه مرگ ،

نه ترس ،

سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم ..


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

موهایت را سپید می سرایم

چشمانت را غزل

چهار پاره می شود دلم 

از وزن لبخندت


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, خدا
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

!تیغ روزگار شاهرگ "کلامم" را چنان بریده ، که سکوتم "بند" نمی آید


برچسب‌ها: حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

حرفهای ما هنوز ناتمام:تا نگاه میکنی


وقت رفتن است!باز هم همان حکایت همیشگی پیش از ان که باخبر شوی لحظه ای عزیمت تو 

ناگزیر  میشوی... آی!


ای دریغ و حسرت همیشگی


برچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

عشق وجودداره
خیلی شیرینه مثل ...لیموشیرین
من عاشقم بیبهونه بابهونه
عشق تنها چیزی بود که باعث شد سکوت تنهایی من گوش و کر کنه


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, بغض
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست- ...آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست- مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب؛ در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست- آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟ بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست. باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق، وسکوت تو جواب همه ی مسئله هاست


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, دلتنگ
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

میخوام شما دوستانی که به وبلاگم سرمیزنید

 

 

نظرتون راجع به عشق بگید 

 

وجود داره یانه؟

 

خوبه یانه؟

 

اینکه عاشق شدی یانه؟

 

و یه جمله واسه توصیف عشقبرچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

هیچ وقت به کفشات نگاه کردی؟

دوهمراه دو عاشق با هم کثیف میشن

با هم تمیز میشن با هم با اب بارون خیس میشن

اگه یکیشون نباشه اون یکی زندگی براش بی معنی میشه

ای کاش ما ادما یکمی از کفشامون یاد میگرفتیمبرچسب‌ها: عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خاک شد هر که در این خاک زیست 

      خاک چه داند که در این خاک کیست؟

          سرانجام باید رفت در دل خاک........

               خوشا انکه پاک آمد وپاک زیست.........برچسب‌ها: حرف دل, بغض
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

همچون باران باش............رنج جداشدن از اسمان را...................در سبز کردن زندگی جبران کن ..............اینست زندگی که زیر باران بروی تا قدره روز های افتابیت را بدانیبرچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

باران بهانه ای است برای من که تو زیر چتر من تا ته کوچه

بیایی،کاش نه بارانی بند می امد نه کوچه پایانی  داشت.........برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی, دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

امروز مانده ام در افکارم......در گیرم با رشته های زنجیره ی بند  بند وجودم..........

اخر نمیتوانم باورش کنم که آتشی سوزناک بر قلبم  شعله ور کرد ومرا سوزاند ........

صدایش کرده بودم که ای با مرام  خاموشم کن با سطلی از محبت.....

با یه فرقون کوچیک از عشق .........

اما انگار نمیشنوید خواستم سمعکی بهش بدهم اما دیگر نبود که صدایم را بشنودبرچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی, دلتنگ
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()


برچسب‌ها: عشق
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به تصادف به دوزخ افتادی... خود شیطان تو را به بهشت باز گرداند::::زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ. پرشی دارد اندازه ی عشق. .... زندگی شستن یک بشقاب است. هر کجا هستم باشم‘ آسمان مال من است. پنجره ‘ فکر ‘ هوا ‘عشق ‘ زمین مال من است.


برچسب‌ها: عشق, زندگی, دل, خدا
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

من از این تنهایی

از این که دیر می آیی

از این که روزی به من بگویی

تو به من نمی آیی

می ترسم....

چرا نمی دانی تو

چگونه بی تو زمان میگذرد

بارها این را از خودم می پرسم

من می ترسم...می ترسم..


برچسب‌ها: عشق, زندگی, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

 

زندگی یعنی همین امروز همین حالا

 

یعنی در آغوشت تا همیشه تا فردا

 

زندگی یعنی نگاه تو

 

کوک کردن قلبم با صدای تو

 

دل دادن به آهنگ دل پاکت

 

سرور و عشق در فضایی ساکت

 

زندگی یعنی همین دم

 

که از دلتنگم

 

می دانی

 

از این حسم عشق را می خوانی

 

زندگی یعنی داشتن قلب پرستو

 

در این وادی پست و ناهنجار تو در تو

 


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

می گفت با غرور
 این چشمها که ریخته در چشم های تو 
 گردنگاه را 
این چشمها که سوخته در این شکیب تلخ 
 رنج سیاه را 
 این چشمها که روزنه آفتاب را 
بگشوده در برابر شام سیاه تو 
 خون ثواب را 
 کرده روانه در رگ روح تباه تو 
 این چشمها که رنگ نهاده به قعر رنگ 
این چشمها که شور نشانده به ژرف شوق 
 این چشمها که نغمه نهاده بنای چنگ 
 از برگ های سبز که در آبها دوند 
از قطره های آب که از صخره ها چکند 
از بوسه ها که در ته لب ها فرو روند 
از رنگ 
از سرود 
 از بود از نبود 
 از هر چه بود و هست 
از هر چه هست و نیست 
 زیباترند ، نیست ؟
 من در جواب او 
بستم به پای خسته ی لب ، دست خنده را 
 برداشتم نگاه ز چشم پر آتشش 
 گفتم 
دریغ و درد 
 کو داوری که شعله زند بر طلسم سرد 
 کوبم به روی بی بی چشم سیاه تو 
 تک خال شعر مرا 
گویم ‚ کدام یک ؟
 این چشمهای تو 
 این شعرهای من


برچسب‌ها: حرف دل, زندگی, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

من دلم میخواهد،خانه ای داشته باشم پر دوست
کنج هر دیوارش،دوستهایم بنشینند آرام
گل بگویند و همه گل شنوند
شرط وارد گشتن،شستشوی دلهاست
شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست
بر درش برگ گلی میکوبم
روی آن برگ نویسم ای یار،خانه ی ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد هرگز،خانه ی دوست کجاست؟؟؟


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, دل, عاشقونه
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

آخرین حرف تو چیست؟ 

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض 

صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض 

یک طرف خاطره ها! 

یک طرف پنجره ها! 

در همه آوازها! حرف آخر زیباست! 

آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟ 

حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست...


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی, دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی ؟ چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟ پیله ات را بگشا تو به اندازه ی یک پروانه زیبایی...


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, خدا
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

باران که می بارد دلم برایت تنگ تر می شود
راه می افتم
بدون چتر
من بغض میکنم ، آسمان گریه .....


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, دلتنگ
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خیام اگر ز  باده  مستی   خوش  باش

با لاله رخی اگر نشستی   خوش  باش

چون عاقبت  کار  جهان  نیستی  است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش


برچسب‌ها: دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

حرف دل، این اسمی بود که رو وبلاگم گذاشتم تا حرفهایی رو که نمی تونستم بگم رو اینجا بیارم، ولی خیلی زود متوجه شدم که حرف دل واقعی رو هیچ جا نمی تونی بزنی، این عین واقعیته! فقط خداست که بدون رودربایستی و تظاهر میتونی باهاش حرف بزنی!

زمانی که اینجا رو ساختم دلم حال و هوای دیگری داشت! نه بدتر و نه خوبتر از الان، ولی  متفاوت!

حالا حال و هوای دلم عوض شده، دکوراسیونش بهم ریخته و به یه خونه تکونیه اساسی نیاز داره، به لطف خدا به بهترین نحو درستش میکنم!

خدایا کمک کن این دفعه دلم پر باشه از عشق واقعی، از امید، از زلالی، و از هر چی که تو دوست داری خدای مهربانم!


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

قطره اشکی به زلالی نگاه معصومانه دخترکان و پسرکان کبریت فروش خیابان­های سرد زمستان بر گونه ام لغزید و غبار دل را به یکباره با خود برد!

 حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم       خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم

 خوشا آن دم!


برچسب‌ها: عشق, بغض
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

منتظرم، منتظر باران!

بارانی که بشوید غم را  

بارانی که مژده دهد آفتاب را

ببار ای باران! ببار!

 ببار تا فرصتی باقیست،

ببار که هوای دل درین آشفته بازار دنیا بس طوفانیست

ببار تا خیس شوم  از غربت قطره های دور ز دریا!

ببار تا سیل شوم، بخروشم،  بروم به سوی فردا

ببار تا چشم گریانم ببیند بار دیگر اطلسی ها را!


برچسب‌ها: زندگی, عشق, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

سکوت نکن، سکوت آخرین حرف نیست!

بار دیگر دلم دارد زیر بار غم می شکند خدایا کمکم کن! به فریادم برس طاقت دوباره شکستن را ندارم


برچسب‌ها: حرف دل, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

...دلتنگ تو امروز شدم تا فردا 

فردا شد و باز هم تو گفتی فردا 

امروز دلم مانده و یک دنیا حرف

یک هیچ به نفع دل تو تا فردا...


برچسب‌ها: دلتنگ, عشق, زندگی
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

پژوهشگران دانشگاه هاروارد طی 60 سال بر گروهی 600 نفری نظارت کرده و در نتیجه موفق شدند چند عامل مهم دررفتار افراد را تعیین کنند که بر طول عمر تاثیر بسزایی دارند.طبق نتایج این پژوهش ها، افراد خوشبخت که پول قرض نمیگیرند، بیشتر عمر می کنند تا افراد بدبین. همچنین افرادی که شکلات دوست دارند، افراد دیندار و سبز یخواران نیزعمر طولانی تری دارند.
پژوهش های اخیر نشان دادند که افراد دارای زندگی سالم دارند چند سال بیشتر زندگی می کنند.

برای اینکه 2 سال بیشتر زندگی کنید:

شکلات بخورید. تحقیقات نشان می دهند که شکلات غلیظ و تلخ برای قلب مفید است.

برای اینکه 3 سال بیشتر زندگی کنید:

دیندار باشید و دوستان بسیاری داشته باشید. تحقیقات نشان دادند که حضور مرتب در حرم و اماکن مذهبی استرس راکاهش می دهد. همچنین دوستی و ارتباطات اجتماعی نیز همین تاثیر را نشان می دهند.

برای اینکه 3٫6 سال بیشتر زندگی کنید:

گوشت کمتر بخورید. سبزیخواری و یا تنها کاهش مقدار گوشت در غذا می تواند بعلت کاهش غلظت چربی در بدن طول عمر را افزایش دهد، زیرا در ازای آن مصرف میوه و سبزیجات افزایش می یابد.

برای اینکه 3٫7 سال بیشتر زندگی کنید:

مثبت نگر باشید. پژوهش ها ثابت کرده اند که ریسک مرگ زودرس برای افراد حوشبین % 55 کمتر است.
 

برای اینکه 7٫5 سال بیشتر زندگی کنید:

مثبت نگر باشید. پژوهش ها ثابت کرده اند که ریسک مرگ زودرس برای افراد حوشبین % 55 کمتر است.

برای اینکه ۸تا۱۰سال بیشتر زندگی کنید: 

سیگار نکشید. افرادی که هیچگاه سیگار نکشیده اند، بطور متوسط 10 سال بیش از افراد سیگاری زندگی می کنند. اگرمردان در سن 35 سالگی سیگار را ترک کنند، می توانند بطور متوسط 5٫1 سال به طول عمر خود بیفزایند.

برای اینکه 10 سال بیشتر زندگی کنید:

خوشبخت باشید. افراد خوشبخت بطور متوسط 10 سال بیش از سایرین زندگی می کنند.

تحصیل کرده و با دانش باشید. دانشمندان هاروارد بدین نتیجه رسیدند که زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بطورمتوسط 5 سال بیش از زنان بدون تحصیلات عالیه زندگی می کنند.


برچسب‌ها: عشق, زندگی, دل, خدا
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

دستانت را خواهم گرفت و به موازات عشق بوسه بارانت خواهم کرد...

و هرچه را از دلتنگی آموخته‌ام برایت خواهم سرود...

آه..!  ای‌کاش لحظه‌های بی‌تو بودن دلش به رحم بیاید!

و ای‌کاش می‌دانستی تمام وجودم از موسیقی لب هایت بی‌تاب است و هنوز در تب‌و تاب نگاهت می‌سوزم...!


برچسب‌ها: عشق, عاشقونه, دلتنگ, بغض
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

خیلی خسته بیشتر از همه کس و همه چیز از خودم خستم . از خودم خستم چون حال و حوصله کسی رو ندارم ولی مجبورم بگم بخندم شوخی کنم تا یه وقت کسی از دستم دلگیر نشه این روزا تنها دوستم سیگار شده خیلی قشنگ برام میسوزه برام مهم نیست که ضرر داره یا نه در بارش هم کتاب زیاد خوندم ولی خوب به جای اینکه این رفیق چند ساله رو بذارم کنار بیشتر ازش خوشم اومده... بیخیال .

نمیدونم چی بنویسم فقط اومدم تا یه ذره خالی بشم دلم میخواد برم یه جا انقدر داد بزنم که بیحال بشم بعد بیفتم و دیگه از جام پا نشم دیوار اتاقم دیگه جایی برای مشت زدن من نداره همش مثل کف خیابون جولوی خونمون بالا پایینه .( نه من زورم زیاد نیست دیوار نم کشیده) .

 نمیدونم میشه تو این وبلاگ داد زد یا نه؟ نه هر کاری میکنم در و دیوار وبلاگ نمیلرزه دوباره باید تو دلم داد بزنم ولی آخه این دل دیوونه ی من چه گناهی کرده؟ ولی دیگه جایی ندارم ....

دلم یه جوریه نمیدونم چه حسیه ولی .... نمیدونم فکر کنم گرفته  دلم مهم نیست منم مهم نیستم فقط اون مهمه .  خدایا دل من مهم نیست دل اون اگه گرفته کمکش کن تا بیشتر از این ....

 آخ خدایا نمیگم مشکلاتم رو حل کن فقط یه راهی جلو پام بذار که خیلی گیجم حد اقل بم پشتکار بده تا همین مسیر و برم و کم نیارم

دیگه نمیتونم بنوسیم


برچسب‌ها: خدا, عشق
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

نمیدونم چرا بعضی وقتها شرایطی برای آدم پیش میاد که آدم نه راه پس داره نه راه پیش آخه چرا باید اینجوری باشه؟

میگم خدا جون حالا که اینجوری امتحان میکنی به این سختی یه راهنمایی هم بکن تا منم بتونم راه حل رو پیدا کنم .

بعضی وقتها هم هست که یه کاری میخوای انجام بدی فکر میکنی که به همه چیز فکر کردی و تو محاسباتت هیچ ایرادی نداری در اینجور مواقع به یه نتیجه یا چند نتیجه مشخص میرسی که اگه این کارو انجام بدی اینجوری میشه ولی وقتی فکرتو عملی میکنی میبینی یه نتیجه کاملا متفاوت که اصلا بش فکر نکرده بودی بدست میاد واقعا تو اینجور موارد چه کار میکنید ؟ غافلگیری تا چه حد؟

ولی خوب همیشه تو اینجور موارد خدا رو شکر میکنم چون همیشه یه شرایت بدتری هم هست که امکان داشت ما تو اون شرایت باشیم.

برام خیلی دعا کنید تو این چند وقت بدترین شرایت تو کل زندگیم رو داشتم . نه اشتباه نکنید نه دپرسم نه کم آوردم فقط ناراحتم که الان کاری ازم بر نمیاد و زمان باید مشخص کنه که چی میشه.

موفق باشید التماس دعا

یا حق


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, عاشقونه
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

یک دنیا حرف برای تو دارم ، یک دنیا پر از حرفهای نگفته، یک دنیا پر از بغض های نشکفته. با منی ، هر جا و اینک آمده ام تا مثل همیشه سنگ صبور روزهای دلتنگی ام باشی!

دلم به وسعت یک آسمان تیره غمگین است . صدایی نیست ، مأوایی نیست ، حتی سایبان روزهای دلتنگی نیز دیگر جوابگوی دلتنگی هایم نیست.

من آمده ام! اینجا ، کنار دلواپسی های شبانه ات،‌ کنار شعله ور شدن شمع وجودت ،اما نمی دانم چرا دلم آرام نمی گیرد...

دلم گرفته، دلم سخت در سینه گرفته، با تمام وجود تو را می خوانم ؛ از تو چیزی نمی خواهم جز دریای بی ساحل وجودت را، جز دستهای مهربانت را، جز نگاه آرامت ، قلب پاکت را که اندک زمانی است در سیل باد خودم گم کرده ام.

این شبها حضورت را در کلبه خیال خویش می آورم، وجودت را با تمام هستی باقیمانده در نهانخانه قلبم نهان می کنم ، چشم هایم را باز نمی کنم تا شاید بتوانم تصویرت را بر روی پلک های بسته ام حک کنم ، اما باز هم جای تو خالی است...


برچسب‌ها: عشق, حرف دل, زندگی, بغض
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

باغ نومیدان 
چشم در راه بهاری نیست 
گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد 
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید 
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟
داستان از میوه های سر به گردونسای اینک خفته در تابوت 
پست خاک می گوید 
باغ بی برگی

خنده اش خونی ست اشک آمیز


برچسب‌ها: خنده, عشق, زندگی, حرف دل
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

قلببغل


برچسب‌ها:
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

شب، همه دروازه‌هایش باز بود 
آسمان چون پرنیان ناز بود
 
گرم، در رگ های‌ ما، روح شراب
همچو خون می‌گشت و در اعجاز بود
 
با نوازش‌های دلخواه نسیم
نغمه‌های ساز در پرواز بود
 
در همه ذرات عالم، بوی عشق
زندگی لبریز از آواز بود
 
بال در بال کبوترهای یاد
روح من در دوردست راز بود


برچسب‌ها: عشق
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()


یه سلام عاشقونه

با یه بغض بی بهونه

می نویسم تا بدونی

یاد تو، تو دل می مونه

یادته وقتی می رفتی

دم به دم نگات می کردم

بغض سنگین توی چشمام

گفتی: صبر کن برمی گردم

یادته قسم می خوردیم

عزیزم بی تو میمیرم

اما حالا که تو نیستی

من با دلتنگی اسیرم

یادمه وقتی می گفتم

به خدا نمیری از یاد

آه سردی می کشیدی!

توی قلبم مثل فریاد

اما حالا که تو نیستی

حال و روز من خرابه

آخر قصه ی عاشق

اشک و ماتم و سرابه

اما حالا که می بینم

بی تو دل رنگی نداره

توی آسمون چشمام

غروبا بارون می باره

می دونی طاقت ندارم

با غم و غصه اسیرم

زود بیا که خیلی تنهام

به خدا بی تو میمیرم


برچسب‌ها: عاشقونه, بغض, عشق, دلتنگ
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد: سارا ...
دخترک خودش رو جمع و جور کرد، سرش رو پایین انداخت و خودش رو تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانوم؟
معلم که از عصبانیت شقیقه هاش می زد، تو چشمای سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد زد:
چند بار بگم مشقاتو تمیز بنویس و دفترت رو سیاه و پاره نکن ؟ هـــا؟! فردا مادرت رو میاری مدرسه می خوام در مورد بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم!
دخترک چونه ی لرزونش رو جمع کرد... بغضش رو به زحمت قورت داد و آروم گفت:

خانوم... مادرم مریضه... اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق می دن...
اونوقت می شه مامانم رو بستری کنیم که دیگه از گلوش خون نیاد... اونوقت می شه برای خواهرم شیر خشک بخریم که شب تا صبح گریه نکنه... اونوقت... اونوقت قول داده اگه پولی موند برای من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشم رو پاک نکنم و توش بنویسم... اونوقت قول می دم مشقامو ...

معلم صندلیش رو به سمت تخته چرخوند و گفت بشین سارا ...
و کاسه اشک چشمش روی گونه خالی شد . . .


برچسب‌ها: معلم, اشک, عشق
 
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()

 

دلم گرفته است

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده شب می کشم

چراغهای رابطه تاریکند

×

چراغهای رابطه تاریکند

کسی مرا به آفتاب

معرفی نخواهد کرد

کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

                                                 پرنده مردنی است

برچسب‌ها: دل, عشق, خدا, پرنده
تاریخ : ۱۳٩۱/٤/۱٦
نویسنده : khosravi
نظرات ()
چه صادقانه با تو ماندم

و چه شاعرانه

برایت اشک ریختم

و تو پایت را

روی قطره های اشک من

گذاشتی

و بیچاره اشک

که در شیار پای تو له شد

و من باز هم تو رامی خواهم

دیگر غرور برای من

بی معنی است 


برچسب‌ها: حرف دل, شعر, عشق
آخرین مطالب
   
 
کـــاش یکیــــ پیـــدا می شــــد که وقتــــی می دیــــد گلــــوتـــــ ، ابـــــر داره و چشـمـاتـــــ ، بــــارون جـــای اینکـــه بپــرســـه : چـــته ؟ چـــی شــده ؟ چـــرا ؟ بغــــلتـــــ کنــــه و بگـــــه : گـریـــه کــــن ... !