من خسته ام ....من خسته ام ....
وغرورم اجازه نمی دهد از پا بیفتم ...
حتی تبرهایی که در ریشه هایم گیر کرده اند با تعجب نگاهم می کنند
این درخت مگر چند ساله است؟؟

/ 2 نظر / 21 بازدید
دختر باران

گاهی هیچکس نیست تا باهاش درد دل کنیم .... دلت میخواد با یکی حرف بزنی ..... درد دل کنی اونوقت یه چیزی ته دلت بهت میگه : با اونی که اون بالاست حرف بزن ناخود آگاه رو میکنی سمت آسمون میگی خدایا .................

مسی

عاااااااااااااالی بود