روزگـار

پاهـایم را که درون آب مـی زنـم....
ماهــی ها جـمع می شـوند....!
شایـدآنها هـم فهمیـده اند عمری طعـمه ی روزگـار بوده ام...

/ 3 نظر / 22 بازدید
صمیمی ترین دوست

سلام آقای اشکان... چی شد؟ خبری از گلاره ... ندارین؟ من واقعا بخاطر سوتفاهم پیش اومده متاسفم! :( شما باید باهاش حرف بزنید ... اینقد لجبازی نکنید... شماکه همو دوس دارید... لطفا تجدید نظر کنید....

صمیمی ترین دوست

[نیشخند] خوشحااااااااااااااااااااااااااالم! سبب خیر شدم [خنده] مرسی که گفتی... مراقب خوشبختیتون باشید.... اینو از طرف من به اونم بگو.... خوشبختی بدست آوردنی نیست .... حفظ کردنیه

parivash

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . . دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . . اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!! وَ حآل هــَم کِه . . . گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . . زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . . وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . . گریـــه کنی . . .