من کجا .....

من اگر می خندم تنها به اجبار عکاس است

و گرنه ...... بی تو


من کجا .....


خنده کجا ؟
/ 1 نظر / 21 بازدید
اشکیــن

گفتند: بهت خیانت میکند! گفتم:میدانم… گفتند: این یعنى دوستت ندارد! گفتم:میدانم… گفتند: روزی میرود وتنها میمانی ! گفتم:میدانم… گفتند: پس چرا ترکش نمیکنی! گفتم:این تنها چیزی ست که نمیدانم…[ناراحت]