بــــــــــــــــاور کـــــــــــــــــــــن


آرامــــ در گوشه ای نشسته امـــــــــــــ ،

کار از چسبــــ و باند و پانسمان گذشـــــــــــــــته ؛

زخمــــ به روحمـــــــــــــــ رسیده !

بــــــــــــــــاور کـــــــــــــــــــــن

/ 0 نظر / 20 بازدید