عطـــــر تـنــــت!

امشـــب دیوانـــگی در مــن بــالا زده

نه ســکـــــوت

نه موســــــیقـی

هیــچ چیـــز و هیـــچ چیـــز ایــن دیــوانگی را تسکیــــن نمیـــدهد
.
.
.
جــــز عطـــــر تـنــــت! 

/ 1 نظر / 23 بازدید
topak.ir

شباهت عجیب بازیگران زن ایرانی با بازیگران خارجی عکس http://topak.ir/?p