نـــه !

نـــه !


اشـــــــــــــتباه نکن !


در انتظار تــــــــــــــــــــو نیستم !


در انتظار منــــم


کـــــه


با تــــــــــــــو


رفـــــــــــــــــــــــ ــــــــــت...

 

/ 0 نظر / 22 بازدید