سهـــم مـــن
سهـــم مـــن کــه نیستـــی...

ســـهم قصــه هــای مـــن بمـــان... سهـــم فکـــر مــن... عــاشقــانه هــای مــن... ..
سهــم خـــواب دستـــهای مـــن بمـــان

از کنـــار مــن کــه رفتـــه ای... …از خیـــال مـــن نــرو …

سهـــم مــن کــه نیســتی سهـــم مـــن نمیشـــوی... ...
سهــم دفتـــرم سهـــم واژه هــای مـــن... ….سهـــم سطـــر های خستـــه ام بمـــان

/ 4 نظر / 20 بازدید
فرشته

سلام عزیزم مطلبات خیلی قشنگ بودن ولی کسی که نمیخواد باهات باشه و ازت پیشت رفته باید همه چیزه شو به خاک سپرد وگرنه تو نمیتونی زندگیتو بکنی در حالی که اون داره زندگی تازه ای میسازه

zohre

سلام می دونی دارم چی می خورم ؟ حسرت یک لحظه دیدن تو

کریم

سلام بخدا خیلی خیلی خوبه واقعا حرف نداره عشق منم منو تنها گذاشته رفته دلم داغونه[قلب][قلب]

zahra

چ نقاش خوبیست..............خیال را میگویم...........تار ب تار موهایم را سفید کرد