آمده ای ..

شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!
چرا که در تاریکـــ ـی ..
چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!
و هر لحظــــــــ ـه ..
این امیـــــ ـد ..
در درونــــــ ــم ریشه می زند …
که آمده ای ..
ولی من ندیده ام!

/ 2 نظر / 21 بازدید
سوگند

عالیه اینو میتونم بگم

سوگند

حالوروز همیشگی من